لحظه انفجار حمله تروریستی در محوطه حرم

لحظه انفجار عامل انتحاری حمله تروریستی در محوطه بیرونی حرم مطهر امام خمینی

لحظه انفجار عامل انتحاری حمله تروریستی در محوطه بیرونی حرم مطهر امام خمینی