لحظه انفجار حمله تروریستی در محوطه حرم

لحظه انفجار عامل انتحاری حمله تروریستی در محوطه بیرونی حرم مطهر