فیلم کامل دوربینهای مداربسته از ورود تروریست ها به مجلس

اولین تصاویر دوربین‌های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی دیروز

اولین تصاویر دوربین‌های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی دیروز